Projecten

Jurgen heeft onder andere de volgende projecten gedaan:

klik op het onderwerp voor meer informatie

F&A transformatie

Transformatie F&A van boekhouding tot full scope finance functie
 • implementatie van business unit controllers structuur
 • implementatie van shared service concept

Positionering van F&A als betrouwbare en proactieve business partner
 • sterk verbeterde en betrouwbare management informatie
 • betrouwbare analyses leidende tot degelijke management besluiten

Outsourcing

Initiatie en implementatie van outsourcing strategie van financiële posities
 • scope bepaling en planning
 • management informatie en analyses
 • uitvoering van outsourcing
 • werving en selectie

Resulterend in forse kosten besparingen en kwaliteitsverbeteringen

Risk management

Opzetten en uitvoeren van risk management
 • informatie voorziening opzetten en verbeteren
 • mitigation actions initiëren en opvolgen

Resulterend in verbeterde risico inschatting en het nemen van juiste maatregelen. Forse besparingen gerealiseerd.

Werkkapitaal verbeteringen

Credit management opgezet en uitgevoerd
Purchasing power geoptimaliseerd
Forecasts verbeterd

Geresulteerd in substantieel lagere DSO en substantieel betere DPO.
Nauwkeurige forecasts.

Uitvoering besparingsprogramma’s

SG&A gerichte besparingen
 • scope en omvang bepalen
 • inventarisatie en analyses
 • acties plannen en opvolgen
 • voortgangsrapportage

Miljoenen euro’s bespaard.

Change management

Change management bij
 • implementatie business controllers structuur tijdens F&A transformatie
 • implementatie Purchase to Pay proces
 • werkwijze F&A afdelingen
 • uitvoering outsourcing strategie

Resulterend in de acceptatie en embedding van de veranderingen in de organisatie.

Purchase to Pay proces, inclusief SAP module

Implementatie Purchase to Pay proces
 • initiatie en implementatie proces
 • projectmanagement
 • change management
 • SAP module, inclusief workflow

Miljoenen euro’s besparingen gerealiseerd door efficiency en door sterk toegenomen purchasing power.

Implementatie cash management systeem

Project management
 • Europees project
 • Selectie en keuze bankinstellingen
 • Opvolging juridische zaken
 • Proces ontwerp en implementatie
 • Implementatie rapportage structuur

Heeft geleid tot fors lagere schulden en financieringslasten en sterke beperking van onnodige buffers.

Implementatie intercompany netting proces

Project management
 • Europees project
 • Opvolging juridische zaken
 • Proces ontwerp en implementatie
 • Implementatie rapportage structuur

Heeft geleid tot fors lagere financieringsbehoefte en –lasten.

Transfer pricing project

Opstellen en documenteren van transfer pricing policy

Accounting manual

Accounting manual geschreven en geïmplementeerd
 • Europees project
 • In samenwerking met Japanse moedermaatschappij

Werving en selectie van financiële teams

Nationaal en internationaal
 • juiste persoon op de juiste plek
 • kwaliteitsverhoging
 • synergie met de organisatie
 • verdere doorgroeimogelijkheden
 • vermindering verloop

Opleiding en coaching teamleden

Docent interne cursussen
Persoonlijke aandacht en begeleiding
Mensen op de juiste plek zetten
Juiste balans verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Geleid tot gemotiveerde werknemers met de juiste kwaliteit en uitzicht op persoonlijke groei.

Euro implementatie

Project management Euro implementatie