Werkwijze

De werkwijze verschilt uiteraard per opdracht. Goed luisteren naar de opdrachtgever is daarom essentieel.

De kracht van 32a interim management ligt vooral in het analyseren van de organisatie en haar mensen en processen. Die analyse is de basis voor het bouwen aan en verbeteren van met name de financiële discipline binnen de organisatie. De doelstelling is te komen tot een efficiënte en effectieve financiële functie die een toegevoegde waarde levert aan de organisatie. Bijvoorbeeld door het leveren van tijdige en betrouwbare financiële informatie (werkelijkheid, forecast, budget).

Wij hechten grote waarde aan verbeteringen die van binnenuit komen. De werknemers dienen verantwoordelijkheid te krijgen en te nemen. Hierdoor zullen zij gemotiveerd aan het bedrijfsproces deelnemen en veel meer gericht zijn op positieve dan op negatieve ontwikkelingen.
32a interim management stelt daarbij de mens voorop. Wij luisteren aandachtig en staan open voor de mening van een ander. Wij zien en horen wat in de organisatie speelt en houden daar op diplomatieke wijze rekening mee. We delegeren verantwoordelijkheid waar mogelijk maar zorgen altijd voor een goede begeleiding.

Een belangrijk kenmerk van interim opdrachten is het tijdelijke karakter. Wij werken ons snel en gedegen in. 32a interim management besteedt ook veel aandacht aan kennisoverdracht en zorgt er voor dat de resultaten van de opdracht goed verankerd worden in de organisatie. Goede controle van de voortgang tijdens en evaluatie na het project horen hier vanzelfsprekend bij.